Berekeningen Bij het aanvragen van de omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) van een nieuw te bouwen woning en/of bedrijfspand, moet het ontwerp voldoen aan de eisen die gesteld worden in het bouwbesluit. De gemeente kan om meerdere berekeningen vragen. Tekenbureau Heikens kan deze berekeningen voor u opstellen en tezamen indienen voor de omgevingsvergunning. Als bouwkundig bureau tonen wij dit aan doormiddel van een bouwbesluittoetsing. De volgende berekeningen worden hierin opgenomen: 1. GBO/VG-toetsing De bepaling van oppervlaktes van de diverse functies onder andere: De bepaling van de gebruiksoppervlakte, verblijfsgebieden en de verblijfsruimtes. 2. Daglichttoetreding Berekening van de daglichttoetreding van openingen (glas) van de verblijfsgebieden en verblijfsruimtes. 3. Ventilatieberekening De berekening van de vereiste ventilatie hoeveelheden en de stroming hiervan. 4. Spui ventilatie Berekening van de doorspuibaarheid (draaiende delen in de gevels). 5. EPG berekening Berekening van de EPG (Energie Prestatie Gebouwen), 6. Thermische isolatie berekening Berekenen van de Isolatiewaarden van de constructies (Rc-waarde berekening). De berekeningen worden uitgevoerd volgens de geldende NEN normen en de resultaten worden getoetst aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit. Naast de bouwbesluittoetsing heeft Tekenbureau Heikens ook inhoudelijke afstemming met de constructeur en andere adviseurs en kunnen daardoor ook de constructieberekening voor u verzorgen.