Bestektekening Een definitief ontwerp kan Tekenbureau Heikens voor u uitwerken in bestektekeningen, afwerk- en materiaalstaten en we kunnen ook een kozijntekening voor u maken. Deze kan dan gebruikt worden om de juiste en volledige informatie te verstrekken aan aannemer. In de bestektekeningen leggen we bijvoorbeeld de juiste maatvoering vast.