Digitaliseren Van veel bestaande gebouwen zijn geen (archief) tekeningen beschikbaar. Tekenbureau Heikens heeft voldoende ervaring in het inmeten en uittekenen van diverse panden. Wij kunnen een goede bouwkundige onderlegger realiseren vanuit het niets. Wanneer er wel archieftekeningen beschikbaar zijn, dan kunnen wij namelijk tekeningen digitaliseren en digitaliseren. Want tekeningen kunnen worden ingescand en dan zijn deze digitaal. Maar onder digitaliseren verstaat Tekenbureau Heikens het in CAD opzetten en uitwerken van deze oude papieren tekeningen. Deze vormen weer een goede onderlegger voor zaken zoals verbouwingen, ontruimingsplattegronden en dergelijke. De digitale tekeningen kunnen in CAD formaat worden aangeleverd maar ook in DWF, PDF, JPG, TIFF enz. Afhankelijk van de keuze en de wensen van de opdrachtgever.